Materia?, Materia? Rytro

Materia?


W ofercie naszej znajd? Pa?stwo produkty wykonane z najwy?szej jako?ci kamienia zarówno krajowego jak i sprowadzanego bezpo?rednio z ca?ego ?wiata. Wszystkie czynno?ci przy obróbce kamieni wykonywane s? przy u?yciu nowoczesnych maszyn, jak równie? tradycyjnych narz?dzi r?cznych wykorzystywanych w kamieniarstwie od pokole?.

Firma w swojej ofercie posiada: fragmenty elewacji kamiennych, fragmenty chodników i posadzek kamiennych, fragmenty ogrodze? kamiennych z prz?s?ami, kosze z kamieniami ogrodowymi (sprzeda?), granitowa kostka brukowa ,grys ozdobny, pomniki i nagrobk.

Realizujemy równie? nietypowe projekty wed?ug ?yczenia naszych klientów. Zawsze s?u?ymy Pa?stwu fachowym doradztwem oraz gwarantujemy najwy?sz? jako?? i najkrótsze terminy realizacji. Firma nasza jest w stanie sprosta? wszelkim wymaganiom i ?yczeniom klienta.

Na ?yczenie klienta nasza firma zajmuje si? tak?e pe?n? obs?ug? w zakresie prac monta?owych i remontowo-budowlanych.

Galeria Naszych realizacji

Zobacz galerie ostatnio wykonywanych przez nas prac oraz sprawdź
nasze możliowści oraz ich wysoką jakość.

PLANUJESZ ZAKUP KAMIENIA NATURALNEGO?

Skorzystaj z poniższego formularza a my chętnie pomożemy wybrać najlepszy dla Ciebie produkt!